Nuo liepos 1 dienos įsigalioja nauja grynųjų pinigų gabenimo tvarka

Nuo liepos 1 dienos, įsigalioja Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo ir Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimai, kuriais nustatytas reikalavimas deklaruoti per Lietuvos Respublikos sieną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje gabenamus grynuosius pinigus, kurių vienkartinė suma viršija 10 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta.

Pasienio su Rusija ir Baltarusija gyventojams keičiama įvežamų degalų atleidimo nuo mokesčių tvarka

Nuo šių metų birželio 13 dienos asmenys, gyvenantys pasienyje su Rusija ir Baltarusija, dirbantys šiose valstybėse arba vykstantys į jas reguliariais tarptautiniais maršrutais, atvykdami į Lietuvą, standartinėse stacionariai įrengtose transporto priemonės kuro talpyklose galės įsivežti degalų be jokių mokesčių. Tačiau kiti šių asmenų įvežami degalai (iki šiol buvo leidžiama be mokesčių įsivežti dar 10 litrų nešiojamoje talpykloje) bus apmokestinami muitais ir kitais mokesčiais.

Informacija muitinės klientams dėl muitinės deklaracijų ištaisymo

Informuojame, kad leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ (2011 m. vasario 18 d. Nr. 14) buvo paskelbti „Lito arba euro ir užsienio valiutų santykiai, naudojami prekių muitinės vertės elementams, išreikštiems ne eurais arba Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – litais ir centais, perskaičiuoti (laikotarpiui nuo 2011 m. kovo 1 d. iki 2011 m.

Informacija dėl Rusijos–Kazachstano–Baltarusijos muitų sąjungos

Nuo 2010 m. liepos 1 d. įsigaliojo Rusijos – Kazachstano – Baltarusijos muitų sąjungos Muitinės kodeksas.

Su naujosios muitų sąjungos pagrindiniu teisės aktu – Muitinės kodeksu, taip pat kitais muitų teisės aktais, reglamentuojančiais naujosios muitų sąjungos veiklą, galite susipažinti oficialiame šios sąjungos puslapyje adresu www.tsouz.ru, taip pat Rusijos ekonomikos ministerijos interneto puslapyje adresu www.ved.gov.ru.

Dėl Muitinės departamento sistemų neveikimo

Data: 2011.01.31

Muitinės departamentas praneša, kad š. m. vasario 1 d. nuo 8 iki 12 val. dėl programinės įrangos versijos keitimo darbų neveiks  MDAS, MCC ir GMS sistemos (NCTS) bei Tranzito sistemos verslininko portalas (https://trader.cust.lt). Minėtu laikotarpiu importo, eksporto, įvežimo ir (arba) išvežimo bendrosios deklaracijos, Bendrijos, bendrojo tranzito ir TIR  procedūros bus įforminamos taikant grįžtamosios ("popierinės") procedūros reikalavimus.

 

EKSPORTO FAKTO PATVIRTINIMAS

Norime atkreipti dėmesį, kad nuo 2009 m. liepos 1 d. Lietuvos muitinėje įdiegus Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemą (MDAS), deklarantas išvežimo fakto patvirtinimą gauna elektroniniu pranešimu IE599LT ir jokie papildomi patvirtinimai teritorinėse muitinėse eksportuotojams neišduodami. Šio elektroninio pranešimo išsiuntimas iš MDAS deklarantui reiškia eksportuotų prekių išvežimo iš Bendrijos muitų teritorijos fakto patvirtinimą (žr.

Muitinės konsultaciniame komitete – apie Rusijos ir Baltarusijos muitinių procedūras

Sausio 27 d., 10 val. Mykolo Romerio universiteto (Ateities g. 20, Vilnius) Konferencijų salėje (I-414) vyks Muitinės konsultacinio komiteto posėdis.

Mokesčių administratoriui reikia nurodyti teisingą JAR kodą

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, kad nuo 2011 m. sausio 1 d. juridiniai asmenys (filialai ar atstovybės) turės naudoti Juridinių asmenų registro (JAR) tvarkytojo suteiktą devynženklį kodą, išskyrus atvejus, kai tokį kodą juridinis asmuo jau naudoja. Šis suteiktas JAR devynženklis kodas, kaip mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), nuo 2011 m. sausio 1 d.

Nuo 2011 metų sausio 1 d. įsigalios nauja tarptautinės prekybos terminų „Incoterms 2010“ redakcija

Nuo 2011 metų sausio 1 d. įsigalios nauja tarptautinės prekybos terminų „Incoterms 2010“ redakcija, atitinkanti naujausias verslo tendencijas bei sutartinių santykių raidą. Šie prekybos terminai bus platinami ir pristatomi Lietuvos verslo konfederacijos | ICC Lietuva, kuri yra  oficiali „Incoterms 2010“ platintoja Lietuvoje.

Lietuvos muitinėje įdiegta kokybės vadybos sistema

Lietuvos muitinėje įdiegta kokybės vadybos sistema, atitinkanti standarto LST EN ISO 9001:2008 reikalavimus. Tai patvirtinantį sertifikatą 2010 m. gruodžio 29 d. UAB "Bureau Veritas Lit" vadovai įteikė Muitinės departamento generaliniam direktoriui Antanui Šipavičiui. Įdiegiant kokybės vadybos sistemą, siekiama nuolat tobulinti teikiamų paslaugų kokybę, didinti muitinės klientų pasitenkinimą, gerinti veiklos rezultatyvumą ir mažinti organizacijos išlaidas.

Surinkti turinį