Prievolė teikti išankstinę informaciją

Nuo 2011 m. sausio 1 d. asmenys privalo pateikti muitinei elektroninę išankstinę informaciją apie Bendrijos muitų teritoriją vežamas ir iš jos išvežamas prekes.
Plačiau apie tai registruotiems nariams prisegtame dokumente:

Nuo 2010 m. liepos 1 d. pasikeitė Intrastato ataiskaitų pildymo ir pateikimo taisyklės

Nuo 2010 m. liepos 1 d.  pasikeitė Intrastato ataskaitų pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklės (2010, Nr. DĮ-143/1B-400)

Surinkti turinį