Intrastat ataskaitų teikimo ribos

Intrastato ataskaitas privalo teikti tie PVM mokėtojai, kurių metinė išvežtų /įvežtų prekių vertė viršijo Intrastato išvežimo ir/arba Intrastato įvežimo ataskaitų teikimo ribas. Šias ribas apskaičiuoja ir kiekvienais metais iki spalio 30 d. skelbia Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Intrastato įvežimo ir išvežimo ribos yra apskaičiuojamos kalendoriniams metams.

 

Ataskaitiniai

metai

 Ribos išvežimo ataskaitos teikimui

Ataskaitos teikimui

Statistinės vertės teikimui

2010 m.

500 000

24 000 000

2011 m.

600 000

24 000 000

2012 m.

700 000

34 000 000

 

Ataskaitiniai

metai

Ribos įvežimo ataskaitos teikimui

Ataskaitos teikimui

Statistinės vertės teikimui

2010 m.

450 000

8 000 000

2011 m.

550 000

8 000 000

2012 m.

650 000

10 000 000

 Intrastato ataskaitos gali būti teikiamos rašytine forma arba elektroniniu formatu:magnetine laikmena ar internetu. Internetu Intrastato ataskaitas galima pateikti prisijungus prie Intrastato ataskaitų surinkimo ir apdorojimo sistemos IDAIS .