Dėl muitų ir mokesčių lengvatų taikymo

Europos Sąjungos valstybės, skatindamos gyventojų keliones, jų iš trečiųjų šalių įvežamoms, asmeniniam naudojimui skirtoms prekėms taiko muitų ir mokesčių lengvatas, išskyrus atvejus, kai jie prekes įveža komerciniais tikslais.

Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, keleivių įvežamos prekės neapmokestinamos importo muitais ir mokesčiais (PVM ir akcizais), jeigu prekės įvežamos nereguliariai, retkarčiais ir yra skirtos keleivių asmeninam ar šeimyniniam naudojimui. Įvežamų prekių pobūdis ir kiekis neturi būti toks, kad kiltų pagrindas manyti, jog prekės įvežamos komerciniais tikslais. Automobilio kuro bake įvežti degalai, neapmokestinti muitais ir mokesčiais, negali būti naudojami kitoje transporto priemonėje nei toji, kurioje jie buvo įvežti, ir negali būti iš jos išpilti bei sandėliuojami. Jeigu šių nuostatų nesilaikoma, mokestinės lengvatos nėra taikomos ir keleivių įvežamos prekės apmokestinamos importo muitais ir mokesčiais.

Siekiant išvengti skirtingo šių teisės aktų nuostatų supratimo ir taikymo, šių metų liepos 15 d. įsigaliojo Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas, kuriuo apibrėžta Lietuvos Respublikos sienos kirtimo reguliarumo sąvoka. Keleiviams, atvykstantiems į Lietuvą iš trečiųjų šalių, muitų ir mokesčių lengvatos taikomos, jeigu keleivis per Lietuvos valstybinę sieną atvyksta ne dažniau kaip 5 kartus per kalendorinį mėnesį. Šeštąjį kartą per mėnesį į Lietuvą įvažiavusio keleivio prekės, tarp jų – ir transporto priemonės kuro bake esantys degalai, teisės aktų nustatyta tvarka apmokestinami importo muitais ir mokesčiais.

Primename, kad keleiviams, pateikusiems muitinei dokumentus, patvirtinančius, kad jie dėl savo darbo vietos ar pobūdžio, mokslo vietos ar kitų aplinkybių turi dažnai ir (arba) reguliariai vykti per Lietuvos Respublikos valstybės sieną su trečiosiomis valstybėmis, minėto Muitinės departamento įsakymo nuostatos netaikomos.

(šaltinis: www.cust.lt)