Intrastat ataskaitų teikimas

Intrastato ataskaitas privalo teikti tie PVM mokėtojai, kurių praėjusių metų metinė išvežtų/įvežtų prekių vertė viršijo kitiems metams nustatytas Intrastato išvežimo ir/arba Intrastato įvežimo ataskaitų teikimo ribas. Šias ribas apskaičiuoja ir kiekvienais metais skelbia Lietuvos statistikos departamentas. Intrastato įvežimo ir išvežimo ribos yra apskaičiuojamos kalendoriniams metams.

Ataskaitiniai metai: 2020 m.

 Ribos išvežimo ataskaitos teikimui: 150 000 Eur

 Ribos išvežimo ataskaitos statistinės vertės teikimui: 6 000 000 Eur

 Ribos įvežimo ataskaitos teikimui: 250 000 Eur

 Ribos įvežimo ataskaitos statistinės vertės teikimui: 3 000 000 Eur