Nauji draudimai ir ribojimai – geležies ir plieno produktams bei prabangos prekėms

Dar kartą išplėtus ES sankcijas Rusijai, nuo kovo 16 d. šalia kitų naujų sankcijų uždraustas geležies ir plieno produktų importas į ES bei panaikintos Rusijai ir Baltarusijai nustatytos plieno produktų importo kvotos.

Iš ES uždrausta tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti prabangos prekes bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje.

Dėl sustiprintos priežiūros priemonių prekybai su Donecko ir Luhansko sritimis

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos muitinė taiko sustiprintas priežiūros priemones importuojamoms ar eksportuojamoms prekėms iš/į Ukrainos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamų Luhansko ir Donecko sričių teritorijų.

Šį sprendimą Lietuvos muitinė priėmė vadovaudamasi Europos Tarybos Reglamentu (ES) 2022/263.

Muitinės informacija: nauji ribojimai prekybai su Baltarusija ir sustiprinta prekių kontrolė

Dar labiau apribojamos Baltarusijos galimybės prekiauti su Europos Sąjungos šalimis. Naujausiame Tarybos reglamente (ES) 2022/355 nustatytos naujos prekių grupės, kurias draudžiama importuoti į ES.

Iš Baltarusijos į ES uždrausta įvežti:

Lietuvos muitinė dar labiau sugriežtino dvejopos paskirties prekių eksportą iš Europos Sąjungos šalių į Rusijos Federaciją.

Technika ir įranga naftos ir kitų naudingųjų iškasenų žvalgybai ir išgavimui, orlaiviai ir jų dalys, laivai ir kiti plaukiojantys įrenginiai, optikos prietaisai ir kitos prekės, kurios deklaruojamos pagal Prekių nomenklatūros skirsnius 84, 85, 88, 89 ir 90,  iš Europos Sąjungos teritorijos galės būti eksportuotos tik pateikus muitinei dvejopos paskirties prekių eksporto licencijas. Priešingu atveju eksporto procedūros Lietuvos muitinės postuose nebus įforminamos.

Intrastat ataskaitų teikimas 2022 m

Intrastato įvežimo ir išvežimo ataskaitos teikimo ribos, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais iš Europos Sąjungos šalių įvežtų prekių ir į Europos Sąjungos šalis išvežtų prekių vertė. Šias ribas apskaičiuoja ir kiekvienais metais skelbia Lietuvos statistikos departamentas. Intrastato įvežimo ir išvežimo ribos yra apskaičiuojamos kalendoriniams metams.

 

Ataskaitiniai metai